Nyheder

Sommerens større arbejder

Henover sommeren vil Hornbæk Fjernvarme udføre rørarbejder bl.a. på Bøgehøjgårdstien og Sauntevænget. Nye forbrugere skal tilsluttes og gamle rør skal…

Sommerluk 2020

Sommerluk Spar op til 5% på varmeregningen Igen i år sætter vi fokus på at få forbrugerne til at sommerlukke. Den officielle dato for sommerlukkamp…

Halv acontorate i juni

Mellemaflæsningen af målerne i begyndelsen af maj  bekræftede, at vinteren 2020 var usædvanlig mild. I de 4 første måneder af året var fjernvarmeforbr…

Mellemaflæsning

Højt forbrugVi har netop mellemaflæst varmemålerne i hele byen og kan ved kontrollen konstatere at 47 ejendommes forbrug ligger mere end 30% højere en…

Husk gennemskylning

Det er vigtigt for fjernvarmeværkernes større kunder, at deres installationer bliver gennemskyllet, før de bliver taget i brug igen. Der er mange inst…

Generalforsamling udskydes

Generalforsamling 2020 udskydes I forbindelse med bestræbelserne på at begrænse smitten af COVID-19 har Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. udskudt selskabe…

COVID-19

Som opfølgning på regeringens tiltag til at bekæmpe smitten af COVID-19 har Energistyrelsen udarbejdet anbefalinger til forsyningsvirksomheder. Som en…

Besøg fra Metrotherm

Et veloverstået og meget positivt besøg fra Metrotherm, samt byens VVS'ere. Vi har stort fokus på afkøling, og kan desværre konstatere at flere og fle…

Ledningsnet

Vores ledningsnet er som noget helt nyt online og kan ses på vores hjemmeside. Kortet opdateres hver nat, med de ændringer/tilføjelser vi har lavet i…

Vandtab, løst

Vandtab, fortsat.Vi oplever fortsat et stort vandtab (ca. 1000 liter i timen) og vi vil torsdag d. 6/2-2020 afspærre dele af byen på skift for at spor…

Opgørelse 2019

Så er årsopgørelser for 2019, samt budgetter og styringstabeller for 2020 klar i e|Forsyning. Log ind øverst på vor hjemmeside, eller via app'en som d…

Vandtab

Vi oplever for øjeblikket et forhøjet tab af vand fra vores ledninger. Hvis du observerer varmt og grønt vand på et fortov eller i en have, eller ople…

Nu også med e-boks

Som noget nyt i slutningen af 2019, kan Hornbæk Fjernvarme nu tilbyde at sende breve til e-boks. Den ny persondataforordning betyder at vi ikke længer…

Dårlig afkøling

Vi har netop afsluttet efterårets mellemaflæsninger og sikret os at alle varmemålere er klar til vinteren. I den forbindelse kontrollerer vi også hvor…

Fejl i prisstatistik

Fejl i prisstatistik Det meget læste nyhedsbrev fra Bolius Videncenter beretter under overskriften fjernvarmeprisen stiger – check din pris – at den å…

Praktik

Erhvervspraktik I uge 47 skal skolernes 9.-klasser i erhvervspraktik. Hornbæk Fjernvarme tilbyder i stil med mange andre virksomheder en plads til en…

Pressemeddelelse - Vinterens komme

Hornbæk Fjernvarme er klar til vinterens komme Med forbehold for det omskiftelige vejrlig, er midten af september tidspunktet hvor fjernvarmeselskaber…

Biomasse

Biomasse Efter ibrugtagningen af det nye biomassebaserede kraftvarmeværk i Helsingør er 86 % af den varme, der udsendes fra Hornbæk Fjernvarme produce…

Graveskader

GraveskaderHvert år sker der skader på fjernvarmerørene, når der graves, sættes hegn og bankes spyd eller lignende i jorden. Dette kan undgås ved at s…

Sommerluk 2019

Sommerluk Spar op til 5% på varmeregningen Igen i år sætter vi fokus på at få forbrugerne til at sommerlukke. Selvom sommervarmen er kommet lidt se…

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019 Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling onsdag den 24. april 2019 kl. 19:00 i Sognehuset, Kirkestien 1,…

Stenstrup status primo 2019

Hvorfor valgte beboerne i Stenstrup rigtigt, da de for 2 år siden valgte at konvertere til fjernvarme? Da vi i 2017 lavede beregninger for hvor store…

Lavere pris i Hornbæk

Da vi grundet pressens massive (og forståelige) dækning af fjernvarmeprisen får mange henvendelser om hvorvidt det også angår Hornbæk Fjernvarme, vil…

Styringstabel

I forbindelse med udsendelse af årsopgørelse og budget, er der sket en fejl med dannelsen af den såkaldte styringstabel. Tallene for det forventede fo…

Årsopgørelser 2018

Så er årsopgørelser for 2018, samt budgetter for 2019 klar i e|Forsyning. Log ind øverst på vor hjemmeside, eller via app'en som du finder her. Mange…

Grønt vand 2018

Et uskadeligt grønt farvestof er tilsat fjernvarmevandet i hele vores forsyningsområde. Hornbæk Fjernvarme har tilsat et helt uskadeligt, selvlysen…

Pressemeddelelse december 2018

Pressemeddelelse Billigere fjernvarme i Hornbæk Da Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. i oktober måned holdt generalforsamling, turde formanden, Kim Schuldt-…

Forbrugerinformation fra Hornbæk Fjernvarme om 2019

Regnskabsår lig kalenderår Ved årsskiftet går Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. ind i den sidste fase for at tilpasse sig Regeringens og Folketingets påbud…

Asfaltering

Så er Sauntevejsprojektet ved at nå sin afslutning. Fredag d. 16/11 bliver Sauntevej spærret af fra Holmegårdsvej til Sauntevænget i tidsrummet 8-12,…

Sauntevej ændring

Grundet sygdom hos Tjæreborg Industri var denne uges planlagte aflukning flyttet fra mandag til tirsdag. Kombineret med både sygdom og kursusaktivitet…

Ny hjemmeside 2018

Hornbæk Fjernvarme har fået ny hjemmeside. Den indeholder det samme, og er indrettet næsten som vi kender dem, men dog er der nogle mindre ændringer,…

Fejlinformation om fjernvarmeprisen i Hornbæk

Med den statslige myndighed Forsyningstilsynet som kilde har Bolius under overskriften ”Stor prisstigning på fjernvarme på vej” offentliggjort en samm…

Sauntevej

Sauntevej Vi har oprettet en selvstændig side for det nuværende arbejde på Sauntevej. Du finder den her eller i menuen

Ekstra Girokort

Ekstra Girokort I oktober måned får alle forbrugere et ekstra girokort. Grundet fejlen med opkrævningerne til oktober måned, er generalforsamlingsi…

Fejl i opkrævning

Fejl i opkrævning Grundet IT-fejl er opkrævninger for oktober fejlbehæftet. Grundet en IT-teknisk fejl i kommunikationen mellem vore og NETS' syste…

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018 Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling onsdag den 24. oktober 2018 kl. 19:00 i Sognehuset, Kirkestien…

Kedeldrift

Kedeldrift Den næste uges til kører oliekedlerne Grundet en pumpefejl i Helsingør er kedlerne i Hornbæk startet op, både for at forsyne Hornbæk, me…

Omkørsel

Omkørsel De næste par uger er Holmegårdsvej spærret ved Sauntevej Da Tjæreborg Industri netop er startet op på renovering af vore fjernvarmerør på…

Afbrydelse hele byen

Afbrydelse hele byen OPDATERET! Opdatering kl. 12. Der er igen åbent for varmeforsyningen til hele Hornbæk.   Grundet udskiftning af sikkerhedsvent…

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik Vi har opdaterede privatlivspolitikker, samt bestemmelser for imødekommelse af den nye Europæiske Persondataforordning - GDPR. I…

Håndværkerfradrag

Håndværkerfradrag Folketinget har vedtaget at gøre håndværkerfradraget permanent Folketinget har vedtaget at gøre håndværkerfradraget permanent. De…

Forbrugerinformation fra Hornbæk Fjernvarme.

Forbrugerinformation fra Hornbæk Fjernvarme. Vi informerer igen alle vore forbrugere om opkrævningsændringen. Alle 1.171 varmeforbrugere har i maj…

Udfald - En time uden varme

Udfald En time uden varme Uregelmæssigheder i fjernvarmeleveringen fra Helsingør, betød at vi tidligere på dagen havde et større udfald. Det er nu…

Information fra NCC

Information fra NCC I forbindelse med nedlægningen af fjernvarmeledninger, skal der foretages termografering. Termograferingen skal udføres, når te…

Brud eller ej?

Brud eller ej? Større vandtab, men ingen forklaring. 9/3-2017 kl. 7:00 "Vi oplever netop nu et brud på fjernvarmen, og er ved at lokalisere det. Hv…

Strømafbrydelse i Horneby

Strømafbrydelse i Horneby Mandag d. 5/3-2018 kl. 7-11 vil Horneby være uden strøm og varme. Radius skal arbejde på elnettet, og vil afbryde for str…

Omlægning af regnskab

Omlægning af regnskab Forbrugerinformation fra Hornbæk Fjernvarme. Februar 2018. På grundlag af Folketingets ændring af varmeforsyningsloven har En…

Stenstrup 2018

Den første del kan snart idriftsættes. Til vore nye andelshavere i Stenstrup - specielt på Sauntevej, Karinebækvej, Spicavej og Sennepsbakken.

Opdaterede vedtægter

Opdaterede vedtægter Vedtægter, Almindelige bestemmelser og Takstblad er opdateret. På ekstraordinær generalforsamling d. 30/11-2017 blev den fores…

Ekstraordinær Generalforsamling 2017

Ekstraordinær Generalforsamling Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 30. november 2017 kl. 19,00 på selsk…

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 Opdateret d. 14/10-2017Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling onsdag den 25. oktober 2017 kl. 19:00 i S…

Så er vi i gang 2017

Så er vi i gang Kontrakter er skrevet under; Stenstrup, nu kommer fjernvarmen! Der er netop underskrevet kontrakter med rørleverandør (LOGSTOR) og…

Afskedsreception 2017

Afskedsreception Hornbæk Fjernvarme holder afskedsreception for Henrik Kert Jensen fredag d. 14/7-2017 kl. 13:00 - 15:00 på Hotel Bretagne. Hornbæk…

Forsyningssvigt 2017

Forsyningssvigt OPDATERET! Hele byen er ramt af forsyningssvigt fra Helsingør 9/6-2017 kl. 13:00 "Hele Hornbæk;Vi oplever lige nu problemer med var…

Brud 2017

Brud OPDATERET! Der er netop opstået et brud på Bødkervej Opdatering kl. 12; Bruddet er midlertidigt repareret og der er varme på hele byen igen. O…

Stenstrup 2017

Stenstrup Projektet med den kommende udvidelse, kører på fuldt tryk. Hornbæk Fjernvarme udvider som bekendt mod Stenstrup i indeværende år og proje…

Uændret fjernvarmepris i Hornbæk 2017

Uændret fjernvarmepris i Hornbæk Den nuværende fjernvarmepris fastholdes I 7 år i træk har vi kunnet nedsætte prisen på fjernvarme i Hornbæk, men n…

Forrentning af egenkapital 2017

Forrentning af egenkapital Hornbæk Fjernvarme forrenter ikke egenkapital. Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. ejes af forbrugerne og skal ikke forrente sin…

Kom og få beregnet din besparelse 2016

Kom og få beregnet din besparelse Bor du i Stenstrup, kan du få fjernvarme i år Bor du i Stenstrup, kan du få fjernvarme i år. Og hvis du tilmelder…

Ekstraordinær Generalforsamling 2016

Ekstraordinær Generalforsamling Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. afholder ekstraordinær generalforsamlingHornbæk Fjernvarme A.m.b.a. afholder ekstraordinær…

Pressemeddelelse - vi fortsætte fremgangen 2016

Pressemeddelelse Hornbæk Fjernvarme fortsætter fremgangen ”Jeg vover den påstand, at vi er det eneste fjernvarmeselskab i Danmark, der har kunnet s…

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Torsdag d. 13. oktober 2016 kl. 19:00 i Hornbæk Sognehus, Kirkestien 1, Hornbæk. Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. afholder ordinæ…

Arbejde på centralen 2016

Arbejde på centralen Da vi skal have skiftet eltavle 9-10. august, kan der komme afbrydelser i varmeforsyningen. Hornbæk Fjernvarme skal have skift…

E|Forsyning 2016

E|Forsyning Vort gamle selvbetjeningspanel er blevet erstattet af eForsyning. På eForsyning har du mulighed for at følge/indtaste dit forbrug, på c…

Pressemeddelelse 2016

Pressemeddelelse Billigere fjernvarme i Hornbæk, for 7. år i træk. For 6 år siden besluttede bestyrelsen i Hornbæk Fjernvarme, at selskabet skulle…

Strømafbrydelse OPDATERET 2016

Strømafbrydelse OPDATERET D. 26. maj fra kl. 23:00 og ca. 5 timer frem er der annonceret strømafbrydelse i el-forsyningen til Hornbæk Fjernvarme. D…

Grønt vand 2016

Grønt vand Et uskadeligt grønt farvestof er tilsat fjernvarmevandet i hele vores forsyningsområde. Hornbæk Fjernvarme har tilsat et helt uskadeligt…

Telefoniske problemer OPDATERET 2016

Telefonerne fungerer igen! Opdateret 19/2-2016:Telefonerne fungerer igen, og der kan ringes ind på hovednummeret 49 70 20 76.   -----------     Vi ha…

Boosterpumpe 2015

Boosterpumpe Horneby får egen pumpestation for at sikre en stabil varmeforsyning Som mange hornbækkere nok har bemærket bliver der for tiden gravet…

Pressemeddelelse 2015

Pressemeddelelse Hornbæk Fjernvarme fortsætter fremgangen Henover sommeren har det lokale fjernvarmeselskab i Hornbæk fået 18 nye andelshavere, som…

Fjernvarme til Stenstrup og Stjernekvarteret??? 2015

Fjernvarme til Stenstrup og Stjernekvarteret??? Endnu ingen afklaring på grund af ændrede planer for plejehjemmet. Som bekendt udløste kommunens be…

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 OPDATERET! Onsdag d. 21. oktober kl. 19:00 i Hornbæk Sognehus, Kirkestien 1, Hornbæk. Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. afholder o…

SMS-Service 2015

SMS-Service Fra d. 1. september 2015 tilbyder Hornbæk Fjernvarme gratis SMS-Service til sine forbrugere. Ny SMS-Service informerer forbrugerne i Ho…

Strømudfald 2015

Strømudfald Et større strømudfald denne morgen forstyrrede varmen. 8/7-2015 kl. 05:25 faldt strømmen ud i store dele af Helsingør Kommune. Strømmen…

Skovvej 2015

Skovvej Gravearbejde på Skovvej fra uge 28. Den gamle "Lille Skovvej", koteletbenet ved Skovvej 13/17, skal have nye fjernvarmerør. Vi går derfor i…

Videvænget 2015

Videvænget Fra d. 8/6-2015 og 4-6 uger frem graver vi på Videvænget. Da Videvænget er et af de få steder i Hornbæk hvor vi stadig har gamle uisoler…

Mild vinter – billig fjernvarme – igen, igen 2015

Næsten 2 mio. kr. tilbage til varmeforbrugerne Årsaflæsningen af fjernvarmemålerne, der som bekendt sker uden forbrugernes medvirken, blev afsluttet…

Atter en mild vinter 2015

Atter en mild vinter Penge tilbage til Hornbæks fjernvarmebrugere. Selv om vi endnu er et stykke fra rigtigt forår, er vi nu så langt henne i vinte…

Varmens dag, veloverstået - 2015

Varmens dag, veloverstået. Mere end 100 besøgende på varmeværket. Da vi åbnede dørene til dobbelt jubilæum og "Varmens dag" søndag d. 1. februar, v…

Isolering af rør 2015

Isolering af rør På centralen bliver distributionsrørene isoleret og beklædt med aluplader. Ikke kun forbrugerne har glæde af at efterisolere varme…

Åbent Hus 1/2-2015

Åbent Hus 1/2-2015 kl. 11-14 Varmens dag, 50 års fødselsdag, samt 25 års jubilæum. D. 15. december 2014 fyldte varmeværket 50 år og d. 1. januar ha…

MILDT EFTERÅR – LAVT VARMEFORBRUG 2014

MILDT EFTERÅR – LAVT VARMEFORBRUG Fokus på afkøling De første 6 måneder af Hornbæk Fjernvarmes regnskabsår er vel overstået. Først og fremmest har…

Ny aftale med Helsingør Kraftvarmeværk 2014

Ny aftale med Helsingør Kraftvarmeværk Intensiveret samarbejde med forsyningssikkerhed og lave priser i fokus Helsingør Kraftvarmeværk A/S (ejere F…

Ny daglig leder 2014

Ny daglig leder Driftsleder Sven-Erik Geelbak går på efterløn og afløses som daglig leder af René Blumensaadt. Lederen af driften af Hornbæk Fjernv…

Generalforsamling 2014

Generalforsamling onsdag d. 8. oktober 2014 kl. 19,00 Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 1…

Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. 2014

Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. OPGAVEBESKRIVELSE FOR DAGLIG LEDER Selskabets ledelse Forberedelse af og deltagelse i general…

Mild vinter – billig fjernvarme 2014

Mild vinter – billig fjernvarme Langt de fleste af vore andelshavere og øvrige fjernvarmeforbrugere har penge til gode i selskabet. I alt skal forbru…

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat af ordinær generalforsamling i Hornbæk Fjernvarme A.m.b.A. Onsdag den 9. oktober 2013 Referat af ordinær…

Årsrapport 2013-2014

Årsrapporten for 2013-2014 er klar  

Årsrapport 2012-2013

Årsrapporten for 2012-2013 er klar Den kan ses under information - regnskab

Udskiftning af fjernvarmerør 2013

Udskiftning af fjernvarmerør Fjernvarmerørene i Willemoesvej skal udskiftes Vi forventer at påbegynde udskiftning af fjernvarmerør i Willemoesvej  …

Årsopgørelse 2013

Årsopgørelse Nu er årsopgørelserne og de nye acontorater udsendt via Nets(PBS) Hvis du ikke automatisk har modtaget årsopgørelsen, kan det skyldtes…

Pressemeddelelse 2013

Pressemeddelelse Fjernvarmesamarbejdet i Helsingørområdet udvides til gavn for vores varmekunder

Nyhedsbrev maj 2013

Nyhedsbrev maj 2013 Læs nyhedsbrevet for maj her

Nyhedsbrev januar 2013

Nyhedsbrev januar Læs nyhedsbrevet for januar her

Nyhedsbrev december 2012

Nyhedsbrev december 2012 De første 6 måneder af fjernvarmesæsonen – sommerhalvåret/den varmere del – er nu overstået Læs i december måneds nyhedsbr…

Generalforsamling 2012

Generalforsamling Hornbæk Fjernvarme AmbA afholder ordinær generalforsamling onsdag den 10. oktober 2012 i Sognehuset, Kirkevej 6, Hornbæk med følgen…

Indkaldelse til generalforsamling - 2012

Indkaldelse til generalforsamling Der afholdes generalforsamling d. 10. oktober 2012 kl. 19.00 i Sognehuset, Kirkevej 6, Hornbæk

Årsrapport 2011-2012

Årsrapport 2011-2012 Årsrapporten for 2011-2012 kan ses under information - regnskab

Generalforsamling - 2012

Generalforsamling Hornbæk Fjernvarme AmbA afholder ordinær generalforsamling onsdag den 10. oktober 2012 i Sognehuset, Kirkevej 6, Hornbæk med følgen…