Hornbæk Fjernvarme

...lige i nærheden!

Dårlig afkøling

Vi har netop afsluttet efterårets mellemaflæsninger og sikret os at...

Fejl i prisstatistik

Fejl i prisstatistik Det meget læste nyhedsbrev fra Bolius Videncen...

Velkommen til Hornbæk Fjernvarme

Prisstatistik

Det meget læste nyhedsbrev fra Bolius Videncenter beretter under overskriften fjernvarmeprisen stiger – check din pris – at den årlige udgift til fjernvarme for et standard enfamiliehus i  Hornbæk fra august 2018 til august 2019 skulle være steget med over 1.500 kr. Heldigvis er der intet om snakken. Tværtimod er udgiften til fjernvarme faldet med adskillige hundrede kr.

Kilden til fejlinformationen er Forsyningstilsynet, som i sin offentliggjorte prisstatistik har anvendt andre (og fejlagtige) tal end de beløb Hornbæk Fjernvarme har indberettet.
Samme fejl skete sidste år, og da måtte Forsyningstilsynet tilbagekalde sin prisstatistk bl.a. efter pres fra Hornbæk Fjernvarme. Både Bolius og Forsyningstilsynet er blevet anmodet om en berigtigelse.

Biomasse

Efter ibrugtagningen af det nye biomassebaserede kraftvarmeværk i Helsingør er 86 % af den varme, der udsendes fra Hornbæk Fjernvarme produceret på basis af træflis.
Det erstatter det tidligere produktionssystem baseret på naturgas; en klar fordel for klimaet.
Træflisen kommer fra resttræ i danske skove og Baltikum, og Helsingør Kraftvarmeværk køber kun træ fra certificerede virksomheder, hvor genplantning sikres.
Til bedre forståelse af den standende diskussion om biomasse henvises til nedenstående information fra Dansk Fjernvarme.

Læs hele nyheden her.

SMS Service

Modtag vigtige beskeder Hvis uheldet skulle være ude og der opstår driftsforstyrrelser i dit område.

Tilmeld dig her

Lån en vandvarmer

Byens frisører, behandlere eller andre kan låne en elektrisk vandvarmer/el-radiator i tilfælde af midlertidige lukninger af fjernvarmen.

Lån en vandvarmer

Tilmeld dig BS

Tilmeld dig Betalings Service og slip for at huske på, hvornår du skal betale din varmeregning.

Tilmeld dig

Meld flytning

Husk at melde flytning. Vi kan først lave din flytteopgørelse, når vi har dine aflæsninger. Du kan udfylde og sende din flytteformular lige her.

Meld flytning