Historie

Den 15. december 1964 kunne Hornbæk Fjernvarmes første formand H.K.Rasmussen trykke på knappen og starte det ny opførte fjernvarmeværk og levere varme til de første 16 forbrugere, der var tilsluttet ledningsnettet.

Fra starten havde det været en hektisk periode med opførelsen af varmecentral og ledningsnet.

Inden opstarten havde bestyrelsen ansat Christian Stefansen som varmemester, et hverv han bestred indtil han i 1990 blev afløst af daværende assistent Erik Nielsen.

Hornbæk Fjernvarme var de første år efter opstarten præget af svigtende tilslutning og en deraf dårlig økonomi, med væksten i 1970erne og en tilgang af Dronning Ingrids plejehjem og hotel Trouville blev økonomien gradvis bedre.

Det var dog først i 1980erne, hvor man begyndte at bruge fiskeolie og teknisk olie, der var billigere end den svære fuelolie man hidtil havde anvendt, at man fik forbedret økonomien så meget, at man kunne betale restgælden og dermed have et gældfrit varmeværk.

I 1981 trak H.K. Rasmussen, der havde været bestyrelsesformand siden værkets start, sig tilbage og blev afløst af murermester H.O. Stumpe, der var formand i 3 år, indtil han i 1984 blev afløst af Hugo Fokdal.

I Hugo Fokdals tid som formand blev Sonja Thomsen ansat som bogholder, et arbejde kasserer Egon Dale tidligere havde bestridt. Samtidig fik værket en tilbygning med kontor og mødelokale.

Hugo Fokdal blev i 1994 afløst af Erik Rasmussen som formand, og samme år afløste Erik Nielsen, Christian Stefansen som varmemester, en stilling Erik Nielsen havde indtil han i 2007 valgte at gå på pension.

Erik Nielsen blev afløst af Henrik Kert Jensen, der havde været assistent siden 1990, som ny assisten blev Torben Ibsen ansat.

Sonja Thomsen valgte i 2004 at gå på pension og bestyrelsen antog i hendes sted Ingrid Wagner som bogholder.

Claus Tilsted afløser Erik Rasmussen som formand i 2007.

I 2010 foretages en ændring i organisationen. Sven-Erik Geelbak ansættes som driftsleder og Henrik Jensen får titel af ledningsmester.

På generalforsamlingen i 2010 udskiftes størstedelen af bestyrelsen, og Kim Schuldt-Larsen vælges som ny formand

I november 2014 går Sven-Erik Geelbak på efterløn.

Ingrid Wagner vælger at lade sig pensionere i foråret 2017, og som ny bogholder/kontorassistent ansættes Charlotte Otto.

Henrik Kert Jensen gik i sommeren 2017 på pension, efter 27 år på værket. Henrik startede i 1990 som driftassistent, og sluttede som ledningsmester. Henrik afløses af Simon Jürs.

Ved generalforsamlingen i oktober 2018 indvælges Jørgen Steen Andersen, som er en af de nye andelshavere fra Stenstrup til bestyrelsen. Han overtager pladsen fra Stig Folkmar Andersen, som ikke ønsker at genopstille, men i stedet ønsker at nyde sit otium nu da han er fyldt 80 år.

Charlotte Otto vælger efter halvandet år at forlade fjernvarmen til fordel for en fuldtidsansættelse i detailhandelen. Hun afløses af Nina Skanning.

Efter ti år som formand for selskabet, vælger Kim Schuldt-Larsen at træde tilbage og overlader formandsposten til tidligere næstformand Christian Fröhlich.

I 2021 afløser den 29-årige Martin Fischer posten som Ledningsmester, efter Simon i 4,5 år har siddet på denne stilling.

På selskabets ordinære generalforsamling i 2022, udskiftes det meste af bestyrelsen. Kun daværende formand Christian Fröhlich bliver siddende i en ny bestyrelse bestående af blot 4 medlemmer.

Efter en Ekstraordinær Generalforsamling i oktober 2022, konstituerer bestyrelsen sig med nyvalgte Stig Østergaard som formand, og Jens Lange som næstformand.

 

1964 Opstart ved H.K. Rasmussen, 16 forbrugere

- Christian Stefansen ansat

1968 Revior: Borg og Gren

1981 H.O.Stumpe afløser H.K. Rasmussen

1984 Hugo Fokdal afløser H.O. Stumpe

1986 Egon Dale trækker sig som kasserer

- Sonja Thomsen ansættes som bogholder

- Tilbygning til værket med kontor og mødelokale

1990 Erik Nielsen afløser Christian Stefansen

- Henrik Kert Jensen ansættes som assistent

1993 Kraftvarmeværket starter

1994 Erik Rasmussen afløser Hugo Fokdal på formandsposten

2004 Ingrid Wagner afløser Sonja Thomsen som bogholder

2007 Hornbæk Fjernvarme runder forbruger nummer 1000

- Henrik Kert Jensen afløser Erik Nielsen

- Torben Ibsen ansættes som assistent

- Claus Tilsted afløser Erik Rasmussen som formand

2010 Sven-Erik Geelbak ansættes som driftsleder

- Kim Schuldt-Larsen afløser Claus Tilsted som formand

2012 Fjernvarmen når til Horneby

2014 Sven-Erik Geelbak afløses som daglig leder af René Blumensaadt

2017 Charlotte Otto afløser Ingrid Wagner som bogholder/kontorassistent

- Simon Jürs afløser Henrik Kert Jensen som ledningsmester

2018 Fjernvarmen når til Stenstrup

- Nina Skanning afløser Charlotte Otto som kontorassistent

2021 Christian Fröhlich overtager formandsposten fra Kim Schuldt-Larsen

- Martin Fischer afløser Simon Jürs som ledningsmester

2022 Line Jørgensen afløser Nina Skanning som kontor- og regnskabsassistent

- Nyvalgte Stig Østergaard overtager formandsposten fra Christian Fröhlich

//