Hvis vi kan tilbyde fjernvarme til din adresse, er det relativt nemt og overskueligt hvis du følger disse få trin.

1. Besøg og kontrakt

Bor du i Hornbæk Fjernvarmes forsyningsområde, så kan du kontakte os og lave en aftale om besøg på ejendommen. For at give dig de bedste råd og vejledning, er det vigtigt vi gennemgår ejendommen med dig, for at se om fjernvarmeinstallationen kræver noget ekstra, eller om det er lige til at gå i gang med. Samtidig aftaler vi hvor på grunden der skal graves. Efter mødet modtager du en tilslutningsaftale, så du kan tilmelde dig fjernvarmen. Når denne er underskrevet har vi indgået en bindende aftale.

2. Kontakt til en eller flere VVS'ere

Du skal selv tage kontakt til en eller flere VVS'ere, som skal give dig et tilbud på levering og installation af en fjernvarmeunit, samt nedtagning og bortskaffelse af den gamle varmeinstallation og eventuel opsætning/ændring af radiatorer. Dette skal du selv betale for.

3. Entreprenøren kommer og graver

Entreprenøren kommer og graver ud til fjernvarmen på din vej og grund, og din ejendom tilsluttes fjernvarmen. Når fjernvarmestikket er lagt, reetablerer vi din have/indkørsel, så du efterfølgende (næsten) ikke kan se vi har gravet op. Dette arbejde tager ca. 1 uge +/-. Dette arbejde er med i prisen og er noget Hornbæk Fjernvarme tager sig af og betaler for.

4. VVS installatøren installerer 

VVS’eren installerer og forbinder din nye fjernvarmeunit og nedtager og bortskaffer din gamle varmeinstallation. Vi har lagt en lille folder til ham/hende så der ikke bør være tvivl om hvordan det skal udføres. Ellers vejleder vi også gerne, så vi kan undgå at noget skal laves om. Dette betaler du selv for.

5. Vi kommer og syner dit anlæg

Når din VVS'er har lavet sit arbejde, kommer vi og monterer varmemåler og syner dit anlæg for at se om alt kører som det skal. Herefter sender vi dig et budget og din første acontoopkrævning. Dette er med i prisen som vi opkræver forud for arbejdet.

//