Hvad sker der ved fjernvarmeafbrydelser?

Her kan du få et overblik over hvad der sker, og hvad du skal gøre i tilfælde af fjernvarmeafbrydelse i dit område.

Hvis det er nødvendigt for at kunne udføre reparationer eller vedligeholdelsesarbejde i fjernvarmenettet, kan Hornbæk Fjernvarme afbryde for dele af forsyningsnettet. Afbrydelserne bliver varslet for kunderne via sms, og vil desuden fremgå under "Driftsstatus" her på hjemmesiden.

Hornbæk Fjernvarme kan desuden når som helst afbryde forsyningen for at foretage nytilslutninger, ledningsændringer eller reparationer. Afbrydelsen sker så vidt muligt med forudgående varsel. Kortvarige, nødvendige afbrydelser i forbindelse med havari kan dog foretages uden varsel.

Hvad kan være årsag til en afbrydelse?

  • Forsyningssvigt/udfald på varmeværk

  • Lækage på fjernvarmeledning eller tilhørende komponenter

  • Renovering eller omlægning af fjernvarmerør

  • Tilslutning af nye kunder/ fraskæring af afmeldte kunder ved opførelse eller nedrivning af ejendomme

Hvad skal du gøre i tilfælde af afbrydelse?

I en moderne fjernvarmeunit har ejendommen oftest et veksleranlæg, dvs. at der sidder en varmeveksler mellem fjernvarmenettet og varmesystemet i ejendommen, du behøver ikke at foretage dig noget, og anlægget vil sædvanligvis blot køre videre, når varmeforsyningen er tilbage.

I ældre installationer, og især ved direkte fjernvarme, vil du kunne opleve at radiatorer begynder at "klukke" og at ejendommens varmesystem tømmes for fjernvarmevand. Dette kan du modvirke ved at lukke installationens hovedhaner i tidsrummet for nedlukningen. Det vil endvidere betyde at at nedlukningen tager kortest mulig tid. En eventuel cirkulationspumpe bør slukkes for ikke at tage skade af afbrydelsen.

Hvad skal du gøre, når varmeforsyningen er genetableret?

Efter en afbrydelse er det en god ide, at der kontrolleres, om varmeanlægget igen kører, som det skal. Det er ikke usædvanligt, at et ”koldt” anlæg kan blive en smule utæt for derefter at blive tæt igen, når det bliver varmt. Efter en aflukning kan der også samle sig skidt i filtre/snavssamlere, som derfor må renses.

Det er kunden, der har ansvaret for, at varmeinstallationerne i ejendommen fungerer, vedligeholdes og betjenes korrekt.

Hvad betyder grønt vand?

Fjernvarmevand er tilsat en sporfarve, som gør vandet grønt eller giver det et grønligt skær. Farven tilsættes for at gøre det nemmere at konstatere, om en utæthed stammer fra fjernvarmesystemet. Hvis en varmtvandsbeholder er utæt, vil det varme vand fra vandhanen blive grønt.

//