Hvor kommer varmen fra?

Varmen kommer fra Helsingør Kraftvarmeværk

Det varme vand ledes i store transmisionsrør fra Helsingør Kraftvarmeværk til Hornbæk Fjernvarme, hvorfra vi distribuerer det til forbrugerne i Hornbæk.

Ved driftsmæssige problemer med levering fra Helsingør, opstartes de 2 oliekedler.

Helsingør Kraftvarmeværk har i 2019 ibrugtaget det helt nye flisfyrede kraftvarmeværk, så de næste mange år er det træflis fra bl.a. de nordsjællandske skove som varmer Hornbæk op. Derudover er der lidt produktion af affaldsvarme fra forbrændingen i Hørsholm, samt en meget lille andel gasvarme i rørene.

//