Hvor kommer varmen fra?

Varmen kommer fra Helsingør Kraftvarmeværk

Det varme vand ledes i store transmisionsrør fra Helsingør Kraftvarmeværk til Hornbæk Fjernvarme, hvorfra vi distribuerer det til forbrugerne i Hornbæk.

Ved driftsmæssige problemer med levering fra Helsingør, opstartes de 2 oliekedler.