Hvert år sker der skader på fjernvarmerørene, når der graves, sættes hegn og bankes spyd eller lignende i jorden. Dette kan undgås ved at søge ledningsoplysninger.

Før du går i gang med at grave, er det en god idé at undersøge, hvad der ligger af ledninger i jorden, så du undgår graveskader. Der er oprettet et landsdækkende system, der netop har til formål at undgå graveskader. Systemet hedder LER.

LER (ledningsejerregister) er et landsdækkende register over alle landets ledningsejere. Når du søger i LER, får du en samlet oversigt over alle ledningsejere i det område du ønsker at grave.

Som graveaktør kan du via LER dermed kontakte ledningsejerne og få detaljerede ledningsoplysninger, som du kan tilrettelægge dit gravearbejde efter. Alle der graver – både privat og erhvervsmæssigt - skal forespørge i LER, inden arbejdes påbegyndes.

LER formidler kontakten mellem graveaktører og ledningsejere og gør det lettere for entreprenører og andre graveaktører, at undersøge et graveområde og skaffe oplysninger om hvem, der har ledninger i jorden og hvor de ligger, inden de igangsætter et gravearbejde. LER indeholder ikke oplysninger om ledningers placering, men ledningsejere har 5 dage til at svare på en graveforespørgsel og sende ledningsoplysninger direkte til graveaktøren.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at alle rør og ledninger på din grund ikke nødvendigvis er registreret, da private boligejere ikke har pligt til at registrere rør og ledninger på egen grund. Hornbæk Fjernvarme har et digitalt ledningsregister og har siden 2015 indmålt alle nye ledninger med en nøjagtighed på ca. 10 cm.

Ledninger, rør og kabler på din grund er i princippet dit ansvar. Det er vigtigt at bemærke, at den almindelige husforsikring ikke dækker brud eller lækager i jorden uden for huset som følge af slitage eller overgravning. Ifølge forsikringsnormer har du som husejer pligt til at vide, hvad der ligger i jorden på din grund.

Hvis du som lejer graver et kabel over, er der som udgangspunkt ikke en forsikring, der dækker. Man kan håbe, at ejeren har stikledningsdækning, hvor man i så fald kan være dækket.

Hvis uheldet skulle være ude, kan skaden kun dækkes af en udvidet rørskadeforsikring eller en stikledningsforsikring. Forsikringsselskabet vil selvfølgelig i hvert enkelt tilfælde konkret vurdere, om forsikringen dækker.

Hvis du ikke har en forsikring, hænger du selv på regningen.

Det er forbundet med store omkostninger at anlægge og vedligeholde forsyningsledninger. Ved beskadigelse af ledningsanlæg, vil skadevolder blive holdt ansvarlig. Graveskader er ikke alene dyre at reparere - de medfører ofte stærkt generende og kostbare afbrydelser af forsyningen til vore kunder.

//