BÆREDYGTIG ENERGI

De gamle fossile brændsler skal ud. Olie, kul og naturgas sviner simpelthen for meget.  For mange år siden fyrede vi med olie. Så erstattede vi den sorte olie med naturgas. Og nu har vi udskiftet den fossile brændsel med bæredygtig flis.

Siden starten af 2019 er 86% af varmen i vore rør produceret på Helsingør Kraftvarmeværks nye flisfyrede værk, og fremadrettet er planen at endnu mere af varmen skal komme fra miljøvenlige energiformer, for at sikre et endnu lavere miljøaftryk på kloden.

Til modsætning er eksempelvis EL-varme i 2019 kun omkring 40% vedvarende energi, resten er fra kul, olie og gas.

For nogle år siden indgik Hornbæk Fjernvarme en aftale med Helsingør Kraftvarmeværk om, at de skulle levere fjernvarme til os, gennem store transmissionsledninger helt fra Helsingør og til midten af Hornbæk.

 

Nu er der både god og dårlig træflis. Men vores varmeleverandør får leveret bæredygtig biomasse, og træflisen bliver kontrolleret og auditeret af en uafhængig instans.

I dag er biomassen en nødvendig trædesten i den grønne omstilling i retning af et samfund baseret på vedvarende energikilder. Alternativet for Hornbæk Fjernvarme har hidtil været at køre med ældre oliekedler lokalt i Hornbæk.

//