Nyheder 

Referat fra generalforsamlingen 15. april 2024

Ny bestyrelse

Efter generalforsamlingen den 15. april 2024 har bestyrelsen konstitueret sig som følger: Christian Frohlich (formand), Ramus Tjalk-Bøggild (næs...

Årsrapport 2023

Regnskabet har været behandlet på bestyrelsesmødet den 4. april 2024

Generalforsamling 2024

Advisering om generalforsamling i Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. Bestyrelsen har besluttet at indvarsle til afholdelse af generalforsamling. Ma...

Termografering i aften med bil og drone

I aften d. 13-02-2024 mellem kl. 18.00 - 24.00 vil der blive gennemført termografering af vores fjernvarmeledningsnet.  Dette vil forega med en...

Styringstabel 2024 er klar

Styringstabel ligger nu klar pa E-forsyning. Login via hjemmesiden og se jeres forventet forbrug i 2024. 

Forøget vandforbrug

Hornbæk Fjernvarme oplever i øjeblikket et forøget forbrug af vand til vores fjernvarmenet. Vores vandforbrug er i sidste par dage forøget. De...

Ændring i bestyrelsen

Der er sket udskiftning i bestyrelsen pa to poster. I september tradte Benny Lund ud og blev erstattet af suppleant Frits Janum.  I december...

Varsling om prisstigning

Grundet stigende omkostninger hæves prisen for varme pr. 1. januar 2024. Vi oplever stigende omkostninger primært til køb af energi, hvilket h...
//