Nyheder

Større arbejde på Bøgehøjgårdstien.

Større arbejde på Bøgehøjgårstien.Vi er i færd med en større udskiftning af rør på Bøgehøjgårdstien. Rørene er utætte og to ventilbrønde kan ikke lukk…

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020 Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling onsdag den 23. september 2020 kl. 19:00 i Sognehuset, Kirkestie…

Sommerens større arbejder

Henover sommeren vil Hornbæk Fjernvarme udføre rørarbejder bl.a. på Bøgehøjgårdstien og Sauntevænget. Nye forbrugere skal tilsluttes og gamle rør skal…

Halv acontorate i juni

Mellemaflæsningen af målerne i begyndelsen af maj  bekræftede, at vinteren 2020 var usædvanlig mild. I de 4 første måneder af året var fjernvarmeforbr…

Mellemaflæsning

Højt forbrugVi har netop mellemaflæst varmemålerne i hele byen og kan ved kontrollen konstatere at 47 ejendommes forbrug ligger mere end 30% højere en…

Husk gennemskylning

Det er vigtigt for fjernvarmeværkernes større kunder, at deres installationer bliver gennemskyllet, før de bliver taget i brug igen. Der er mange inst…

COVID-19

Som opfølgning på regeringens tiltag til at bekæmpe smitten af COVID-19 har Energistyrelsen udarbejdet anbefalinger til forsyningsvirksomheder. Som en…

Besøg fra Metrotherm

Et veloverstået og meget positivt besøg fra Metrotherm, samt byens VVS'ere. Vi har stort fokus på afkøling, og kan desværre konstatere at flere og fle…

Ledningsnet

Vores ledningsnet er som noget helt nyt online og kan ses på vores hjemmeside. Kortet opdateres hver nat, med de ændringer/tilføjelser vi har lavet i…