Nyheder

Sommerluk 2020

Sommerluk Spar op til 5% på varmeregningen Igen i år sætter vi fokus på at få forbrugerne til at sommerlukke. Den officielle dato for sommerlukkamp…

Halv acontorate i juni

Mellemaflæsningen af målerne i begyndelsen af maj  bekræftede, at vinteren 2020 var usædvanlig mild. I de 4 første måneder af året var fjernvarmeforbr…

Mellemaflæsning

Højt forbrugVi har netop mellemaflæst varmemålerne i hele byen og kan ved kontrollen konstatere at 47 ejendommes forbrug ligger mere end 30% højere en…

Husk gennemskylning

Det er vigtigt for fjernvarmeværkernes større kunder, at deres installationer bliver gennemskyllet, før de bliver taget i brug igen. Der er mange inst…

Generalforsamling udskydes

Generalforsamling 2020 udskydes I forbindelse med bestræbelserne på at begrænse smitten af COVID-19 har Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. udskudt selskabe…

COVID-19

Som opfølgning på regeringens tiltag til at bekæmpe smitten af COVID-19 har Energistyrelsen udarbejdet anbefalinger til forsyningsvirksomheder. Som en…

Besøg fra Metrotherm

Et veloverstået og meget positivt besøg fra Metrotherm, samt byens VVS'ere. Vi har stort fokus på afkøling, og kan desværre konstatere at flere og fle…

Ledningsnet

Vores ledningsnet er som noget helt nyt online og kan ses på vores hjemmeside. Kortet opdateres hver nat, med de ændringer/tilføjelser vi har lavet i…

Vandtab, løst

Vandtab, fortsat.Vi oplever fortsat et stort vandtab (ca. 1000 liter i timen) og vi vil torsdag d. 6/2-2020 afspærre dele af byen på skift for at spor…