Leveringssvigt 16/2-2021

16. februar 2021

Natten til tirsdag oplever vi forsyningssvigt fra Helsingør, hvor en pumpe har fejlet og ikke kan pumpe varmen frem til Hornbæk. Der køres derfor lokalt på oliekedlerne i Hornbæk, men desværre kan det betyde kølige bade tirsdag morgen, før varmen rigtigt er nået rundt i hele bynettet. Vi er naturligvis på pletten og sørger for at alle vores systemer er gearet til denne uvante drift.

Opdateret Klokken 5;
Vi kan nu se at de store mængder koldt vand er nået ud i nettet, men der vil gå nogle timer endnu inden de sidste har mærket til morgenens udfordringer. Langt de fleste vil slet ikke bemærke det.

Der forventes normal drift i løbet af formiddagen.

Opdateret klokken 9;
Størstedelen af byen har igen varme, om end fremløbstemperaturen er et par grader lavere end vi kunne ønske og trykket endnu lader vente på sig. Alligevel vil kun meget få forbrugere opleve udfordringer, og vi arbejder fokuseret videre på at sikre den sidste også for del i varmen. I Helsingør arbejdes der på at få en anden pumpe i gang, så vi igen kan lukke ned for oliekedlerne.

Opdateret klokken 11;
Alle Hornbæk Fjernvarmes forbrugere har nu igen varme i radiatorerne og systemerne kører stabilt. Indtil pumpen i Helsingør er repareret, vil lokale oliekedler levere størstedelen af Hornbæks varme, mens vi med ledig pumpekapacitet til andre af Helsingør Kraftvarmeværks kunder, får den del af flis-varmen de kan undvære. Vi forventer at køre med denne blandede drift henover det meste af vinterferien.