Generalforsamling udskydes

16. marts 2020

Generalforsamling 2020 udskydes

I forbindelse med bestræbelserne på at begrænse smitten af COVID-19 har Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. udskudt selskabets generalforsamling, der var indkaldt til afholdelse den 1. april 2020. Nyt tidspunkt for generalforsamlingen meddeles senere.

Opdatering 12/5-2020:

Grundet det fortsatte forsamlingsforbud, samt retningslinjer fra vores brancheforening, forventes generalforsamling 2020 afholdt tidligst i september.