Generalforsamling 2019

22. marts 2019

Generalforsamling 2019

Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling onsdag den 24. april 2019 kl. 19:00 i Sognehuset, Kirkestien 1, Hornbæk

Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling

onsdag den 24. april 2019 kl. 19:00 i

Sognehuset, Kirkestien 1, Hornbæk

med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges

5. Forslag fra bestyrelsen samt fremlæggelse af investeringsplan for kommende år

6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

 

Den reviderede årsrapport for regnskabsåret 2018 samt budget for 2019 kan findes på selskabets hjemmeside www.hornbaekfjernvarme.dk eller rekvireres på selskabets kontor. 

Forslag fra andelshavere/varmeaftagere, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 6, skal være modtaget på selskabets kontor senest den 12. april 2019.

DOWNLOAD
Årsrapport 2018