Stenstrup status primo 2019

13. marts 2019

Hvorfor valgte beboerne i Stenstrup rigtigt, da de for 2 år siden valgte at konvertere til fjernvarme?

Da vi i 2017 lavede beregninger for hvor store besparelser folk kunne opnå ved konvertering, var det ud fra tidspunktets prisniveauer. Ingen beboere var uenige om hvor dyrt det var at have oliefyr, men spørgsmålet var om det nu også var billigere med det der fjernvarme…

Det kostede på daværende tidspunkt kr. 20.647,- at opvarme et hus med oliefyr, og den gennemsnitlige besparelse blev beregnet til kr. 6880,-

Siden er der sket det at; Olieprisen er steget med omtrent 20% og de gamle oliefyr var blevet 2 år ældre, mens Hornbæk Fjernvarme har sat varmeprisen lidt ned. Øvelsen her har derfor været at foretage de samme beregninger som i 2017, men med de værdier vi kender i 2019.

Konklusion: Den realiserede besparelse er mærkbart bedre end beregnet; kr. 10454,-. De valgte altså rigtigt, de der ude i Stenstrup. Og så har de brugt en lille smule mindre varme end beregnet.

 

 

(Alle priser og beregninger er gennemsnit af de konverterede parcelhuse i Stenstrup og afrundet til hele kroner)