Forbrugerinformation fra Hornbæk Fjernvarme om 2019

22. november 2018

Regnskabsår lig kalenderår

Ved årsskiftet går Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. ind i den sidste fase for at tilpasse sig Regeringens og Folketingets påbud om overgang til kalenderåret som regnskabsår fra 1. januar 2019. Det betyder, at vi i dagene umiddelbart efter nytårsaften foretager aflæsning af samtlige 1.188 målere (forbrugerne skal ikke gøre noget, aflæsningen sker automatisk). Hermed afsluttes overgangsåret 1.6-31.12.2018. Det økonomiske resultat af overgangsåret for den enkelte forbruger vil kunne ses, når årsopgørelsen udsendes i slutningen af januar 2019 sammen med den 2. acontorate (februar-raten), jfr. nedenfor. De fleste forbrugere vil opleve, at de skal have penge tilbage fra os på grund af det milde efterår.

Acontorater

December måned har som bekendt været fri for fjernvarme-acontorater. Januar måneds rate er fastsat til den rate, der blev opkrævet i overgangsåret 2018 + 8 %. Derved tages der højde for, at acontoraterne i overgangsåret på 7 måneder fortrinsvis dækkede sommer- og efterårsmåneder med lavt forbrug. Fra februar og resten af året vil acontoraterne være beregnet på grundlag af et forventet forbrug svarende til forbruget sidste år. Ved fastsættelsen af acontoraterne tages der højde for, at det faste bidrag nu beregnes på grundlag af ejendommens boligareal i m². For nye forbrugere foretages en individuel fastsættelse af acontoraten. December 2019 vil som hidtil være fri for fjernvarme-acontorater.

Årsopgørelsen

Som nævnt udsendes årsopgørelsen for overgangsåret 1.6-31.12.2018 i slutningen af januar. Forbrugere der har penge til gode, får en nedsættelse af acontorate 2 (februarraten). Forbrugere der har haft større forbrug end ventet og derfor skal efterbetale, får forhøjet acontorate 2 (februar-raten). Ved helt ekstraordinære afvigelser kan også rate 3 (marts-raten) blive påvirket i op- eller nedadgående retning.

Husk at ved at logge ind på www.hornbaekfjernvarme.dk eller via appen eForsyning har man altid adgang til sine data, aflæsninger og udvalgt korrespondance. Loginoplysninger ses på de fleste breve fra os, øverst til højre.

Prisnedsættelse 2019

Til slut kan vi berette, at prisen pr. MWh fra 1. januar 2019 nedsættes fra 665 til 645 kr. inkl. moms. Prisnedsættelsen er til dels muliggjort af de besparelser, der følger af at vores hovedleverandør Helsingør Kraftvarmeværk A/S i begyndelsen af det nye år tager det flis-baserede kraftvarmeværk i brug. På årsbasis giver det en besparelse på 3-400 kr. for forbrugerne i Hornbæk, men det skal ses i lyset af, at langt de fleste fjernvarmeselskaber må forhøje deres priser fra nytår. Vore priser kan findes her.