Mellemaflæsning

6. maj 2020

Højt forbrug

Vi har netop mellemaflæst varmemålerne i hele byen og kan ved kontrollen konstatere at 47 ejendommes forbrug ligger mere end 30% højere end forventet. Der er udsendt information direkte til disse forbrugere. Brevet er sendt til e-boks, men har man ikke tilmeldt sig dette, kommer brevet sammen med næste acontoopkrævning.

Man kan også logge ind herover og læse brevet. (Og tilmelde sig e-boks)

Hvis det højere forbrug kan forklares evt. ved øget brug af ejendommen eller ændring
i husstandens sammensætning er der sandsynligvis intet galt, men kan det større
forbrug ikke forklares, bør i kontakte os til en gennemgang af varmeanlægget, for at
se om der eventuelt er noget galt. Et besøg fra os er naturligvis med i den normale
service og koster derfor ikke noget.

Dårlig afkøling

378 forbrugeres installation afkøler ikke tilstrækkeligt, kunne vi samtidig konstatere.

Afkølingen er forskellen i temperaturen på det vand, der ledes ind i dit varmeanlæg og det, der ledes ud igen. Ifølge værkets tekniske bestemmelser skal den gennemsnitlige afkøling være 30°C - og gerne mere.

Det er vigtigt, at fjernvarmevandet afkøles bedst muligt. Dårlig afkøling bevirker, at der skal pumpes større mængder vand rundt i ledningsnettet. Det medfører større energiforbrug til pumperne og slid på fjernvarmerørene og i sidste ende en større regning til forbrugerne.

Der er udsendt information direkte til disse forbrugere. Brevet er sendt til e-boks, men har man ikke tilmeldt sig dette, kommer brevet sammen med næste acontoopkrævning.

Man kan også logge ind herover og læse brevet. (Og tilmelde sig e-boks)