Grønt vand 2018

19. december 2018

Et uskadeligt grønt farvestof er tilsat fjernvarmevandet i hele vores forsyningsområde.

Hornbæk Fjernvarme har tilsat et helt uskadeligt, selvlysende grønt farvestof til varmevandet, for nemmere at kunne spore utætheder.

Utæthederne kan være lækager i vores rør, men oftest er det forbrugernes egne installationer, såsom varmevekslere og vandvarmere som er utætte.

Hvis vandet i din vandhane er grønt, er din veksler eller vandvarmer utæt og der løber fjernvarmevand over i dit brugsvand. Opdager du grønt vand skal du kontakte en VVS installatør eller din vicevært OG Hornbæk Fjernvarme.

 

Selvom du ikke har grønt vand i hanen, kan din vandvarmer alligevel være utæt.

Ligesom der kan løbe grønt fjernvarmevand over i dit brugsvand, kan der også løbe brugsvand over i fjernvarmesystemet, hvis trykket på brugsvandet er højere end trykket på fjernvarmevandet. Løber der brugsvand over i fjernvarmesystemet, betaler du for brugsvand, som du ikke har nogen gavn af. Du kan derfor spare penge ved at opdage en defekt vandvarmer.

Hvis der løber brugsvand over i fjernvarmesystemet, tilføres der ilt og kalk til fjernvarmevandet hvilket ødelægger rørene. Mindre brugsvand i fjernvarmesystemet vil derfor betyde færre reparationer af rørledningerne og dermed billigere fjernvarme til dig som forbruger. 

Ved utætheder bliver dit brugsvand blandet med fjernvarmevand, som er blødgjort vand, tilsat lud og iltbinder, eller du betaler for brugsvand, som du ikke har gavn af. Det er derfor en rigtig god idé at tjekke din varmeinstallation.

 

Tjek din varmeinstallation:

Det er dyrt med utætheder i din varmeinstallation. Der er penge at spare ved at opdage utætheder. Hvis der kommer vandværksvand i fjernvarmesystemet, skal du ikke blot betale for vand, som du ikke har gavn af, levetiden på din varmeinstallation bliver også nedsat. Det er derfor en god idé at tjekke varmeinstallationen.

Inden du går i gang med testen, skal du sørge for, at din vaskemaskine og opvaskemaskine ikke er i brug.

Du kan tjekke for utætheder i varmeanlægget på følgende måde: Luk for fjernvarmens returløbshane (den koldeste hane) i ejendommen. Vent et par minutter. Se på fjernvarmemåleren. Klik frem til visning af l/h. Hvis visningen er større end 0 l/h, kan det være tegn på en utæthed. Kontakt en VVS installatør eller din vicevært OG Hornbæk Fjernvarme.

 

Utæthed i varmtvandsbeholderen eller varmtvandsveksleren kan tjekkes på følgende måde:

Begge hovedhaner til fjernvarmen skal være åbne. Luk for stophanen til vandmåleren. Åbn nu for en vandhane til varmt vand. Se på vandmåleren. Hvis den grafiske flowindikator lyser/løber eller der står LEAK/BURST under de digitale tal, lukker stophanen ikke tæt og testen kan ikke anvendes. Hvis flowindikatoren i vandmåleren står stille/er slukket og der stadig kommer vedvarende varmt vand ud af den varme hane, er der en utæthed.

Hvis du opdager utætheder i din varmeinstallation, skal du kontakte en VVS installatør eller din vicevært OG Hornbæk Fjernvarme.

Har du spørgsmål er du også velkommen til at kontakte os.