COVID-19

12. marts 2020

Som opfølgning på regeringens tiltag til at bekæmpe smitten af COVID-19 har Energistyrelsen udarbejdet anbefalinger til forsyningsvirksomheder.

Som en del af den forsyningskritiske infrastruktur skal fjernvarmeværker stille personale til rådighed til at opretholde forsyningssikkerheden.

Hornbæk Fjernvarme indfører med øjeblikkelig virkning særlige skrappe tiltag, for at sikre vi fortsat kan forsyne Hornbæk med varme. Bl.a. følgende:

  • Alle møder og aftaler udskydes/aflyses indtil videre til og med 10/5-2020. Værkets medarbejdere vil kun i nødvendigt omfang være at træffe på værket. Vi er alle i beredskab til at løse akut opståede problemer, men opholder os primært hjemme, hvorfra systemer overvåges og den daglige administration og kundeservice opretholdes.
  • Alle gravearbejder bliver udført med forbehold for at sikre forsyning til især udsatte borgere.
  • Værket holdes aflåst, kun med adgang for ansatte og vagtpersonel. Der er medarbejdere på værket flere gange dagligt, men vi betjener udelukkende forbrugere på afstand.
  • Den planlagte generalforsamling udskydes til maj måned. Nærmere info kommer senere.

Til gengæld er vi både på telefoner og e-mail og vi søger derfor at sikre vores sædvanlige høje serviceniveau. Alle sædvanlige opgaver løses - nogle blot lidt langsommere end normalt.