Halv acontorate i juni

12. maj 2020

Mellemaflæsningen af målerne i begyndelsen af maj  bekræftede, at vinteren 2020 var usædvanlig mild. I de 4 første måneder af året var fjernvarmeforbruget ca. 15 % lavere end forventet.

I kroner og øre betyder det, at langt de fleste forbrugere har betalt for meget aconto i de første måneder af året. Efter det normale system vil dette blive afregnet i februar 2021 i forbindelse med årsopgørelsen.

Undtagelsesvis har bestyrelsen besluttet at tage højde for denne situation ved at halvere acontoraten for juni måned. Samtlige forbrugere vil altså se en reduktion af det normale ratebeløb på 50% i juni.

Nedsættelsen sker helt automatisk, forbrugerne skal ikke selv foretage sig noget i den anledning.

DOWNLOAD
Hfjb Presse 11.5.2020