Årsrapport 2023

11. april 2024

Årsrapport 2023

Regnskabet har været behandlet på bestyrelsesmødet den 4. april 2024, hvor indkomne bemærkninger til det udkast, der blev offentliggjort med indkaldelsen, blev behandlet. Regnskabet er i forhold til udkastet opdateret på følende punkter uden at det har givet anledning til ændring af årets resultat. 

Der er foretaget præcisering i ledelsesberetningens andet og næstsidste afsnit samt rettelse af fejl i regnskabets note 8 og 13. I note 8 var dele af indbetalte ledningsbidrag modregnet i “Tilgang i årets løb”, dette er nu rettet. 

Læs mere her 

//