Generalforsamling 2020

18. august 2020

Generalforsamling 2020

Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling onsdag den 23. september 2020 kl. 19:00 i Sognehuset, Kirkestien 1, Hornbæk

Efter lempelserne i forsamlingsforbuddet kan Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. nu afholde den ordinære generalforsamling 2020, idet man dog skal overholde reglerne for afstand samt hygiejneforskrifter m.v. (med de nugældende restriktioner kan der være 25 deltagere i mødelokalet i Sognehuset).

 

Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling

onsdag den 23. september 2020 kl. 19:00 i

Sognehuset, Kirkestien 1, Hornbæk

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges

5. Forslag fra bestyrelsen samt fremlæggelse af investeringsplan for kommende år

Der er forslag til vedtægtsændringer.

6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

Der foreligger rettidigt indsendte forslag vedrørende selskabets valg af entreprenører samt vedrørende indvarslingen af generalforsamlinger i selskabet.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

 

Den reviderede årsrapport for regnskabsåret 2019 samt budget for 2020 kan findes på selskabets hjemmeside www.hornbaekfjernvarme.dk eller rekvireres på selskabets kontor. 

Forslag fra andelshavere/varmeaftagere, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 6, skal være modtaget på selskabets kontor senest den 11. september 2020.

DOWNLOAD
Årsrapport 2019
DOWNLOAD
Vedtægtsændringer 2020
DOWNLOAD
Forslag Til Generalforsamling Anonymiseret Til Hjemmeside
DOWNLOAD
Forslag Til Generalforsamlingen I Hornbæk Fjernvarme Onsdag Den 23 September 2020