Prisfald i 2022

23. december 2021

Som selskabets formand, Christian Fröhlich, meldte ud i november måned, kan det nu siges med sikkerhed at fjernvarmeprisen i 2022 falder. Ca. 7 % vil den variable pris blive sat ned med - fra 645, til 600,- kr. MWh inkl. moms. Faste bidrag er uændret. Det nye prisblad kan ses her.

Prisnedsættelsen er ikke mindst muliggjort af de omkostningsbesparelser, hovedleverandøren Helsingør Kraftvarmeværk har meldt ud som led i overgangen til det flisbaserede kraftvarmeværk, eftersom det meste fjernvarme i Hornbæk leveres fra dette værk.

Årsaflæsningen af forbruget i 2021 finder sted de første dage i det nye år. Da det er fjernaflæsning involverer aflæsningen ikke forbrugerne. Opgørelse og afregning for 2021 sker i februar 2022.