Større arbejde på Bøgehøjgårdstien.

7. september 2020

Større arbejde på Bøgehøjgårstien.

Vi er i færd med en større udskiftning af rør på Bøgehøjgårdstien. Rørene er utætte og to ventilbrønde kan ikke lukke tæt.

Vi er ved at være nået til vejs ende for dette arbejde, men vi skal afbryde en sidste gang; Onsdag d. 30/9-2020 i tidsrummet 8:30-11:00 vil der være lukket for varmeforsyningen til 129 forbrugere, fordelt på følgende veje: Kræmmervej, Bødkervej 1, Harboesvej, Hattemagervej, Holmegårdsvej 50, Karetmagervej, Kleinsmedevej, Klokkestøbervej, Kobbersmedevej, Nålemagervej, Stolemagervej.

Der sendt SMS-varsling til berørte husstande. Hvis ikke du er tilmeldt SMS-varsling, kan dette med fordel gøres her.