Generalforsamling 10. juni 2021

12. april 2021

Som tidligere meddelt er det på grund af forsamlingsforbuddet og øvrige corona-restriktioner ikke muligt at afholde den ordinære generalforsamling inden for vedtægternes tidsfrist.

I forventning om lempelser i restriktionerne har bestyrelsen besluttet at planlægge efter afholdelse af ordinær generalforsamling torsdag d. 10. juni 2021 kl. 19:00 på Hornbækhus.

Indvarsling og indkaldelse vil ske i henhold til vedtægterne i de sidste 2 uger af maj måned. Skulle restriktionerne fortsat forhindre afholdelse af generalforsamlingen vil ny meddelelse blive givet. Indtil generalforsamlingen kan afholdes vil bestyrelsen afholde sig fra at træffe beslutninger af vidtgående betydning for selskabet.