Sommerluk 2019

1. juni 2019

Sommerluk

Spar op til 5% på varmeregningen

Igen i år sætter vi fokus på at få forbrugerne til at sommerlukke. Selvom sommervarmen er kommet lidt senere end sidste år, så er det bestemt en god idé at lukke for fjernvarmen. Se på videoen herunder, hvor lidt der skal til.

Op mod halvdelen af danskerne glemmer at sommerlukke deres fjernvarmeanlæg – eller gør det forkert. Det betyder ekstra penge op af lommen på forbrugerne og unødvendig udledning af CO2 til atmosfæren.

Spar op til 5% på varmeregningen

Det er faktisk nemme besparelser og CO2-reduktioner, du har udsigt til ved at huske at sommerlukke – og det gælder hvad enten du bor i parcelhus eller etagebyggeri. Med en lille justering, der blot tager fem minutter et par gange om året, kan en helt almindelig parcelhusfamilie spare op til 1.000 kroner om året på varmeregningen.

Spild af energi
Når vi glemmer at lukke for fjernvarmeanlægget, giver det dårligere afkøling, da varmen løber rundt i rørsystemet uden at blive brugt. Det giver både en større belastning af rørene og højere varmetab. Hvis fjernvarmeforbrugerne lukker deres anlæg uden for fyringssæsonen, vil det derfor give store besparelser på CO2-udledning, energiproduktion og vedligeholdelse.

Læs meget mere om dette på www.sommerluk.dk