Formandsskifte

17. september 2021

Formandsskifte.


På en velbesøgt generalforsamling med 49 andelshavere og varmeaftagere tilstede aflagde den afgående formand Kim Schuldt-Larsen efter mere end 10 år i formandsstolen sin sidste beretning. Efter generalforsamlingen valgte bestyrelsen den hidtidige næstformand Christian Fröhlich som ny formand.

Hornbæk Fjernvarme er nu oppe på 1.252 tilsluttede aftagere af fjernvarme, det største tal i selskabets 57 årige historie, og det forventede varmeforbrug i 2021 på over 27.000 MWh vil ligeledes være rekord.

Generalforsamlingen behandlede i alt 7 selskabsinterne forslag. Et forslag om at bestyrelsen skulle afgå blev med stort flertal forkastet. Ved afstemningen om et andet forslag blev det på ny slået fast, at varmeforbrugerne i Hornbæk fortsat ønsker et lokalt forankret forbrugerejet varmeværk med høj forsyningssikkerhed og service.

I anledning af et indsendt forslag omhandlende voldgiftssagen med NCC gav bestyrelsen en omfattende redegørelse for hele projekt Stenstrup fra projektets start i 2015 til afslutningen med den for selskabet lidet opmuntrende afslutning på voldgiftssagen. Redegørelsen kan af interesserede rekvireres på info@hofjv.dk

De øvrige forslag blev enten trukket tilbage eller afklaret af dirigenten uden afstemning.
Generalforsamlingen blev for første gang ledet af den lokale advokat Louise-Christin Ekstrand.