Graveskader

12. juli 2019

Graveskader

Hvert år sker der skader på fjernvarmerørene, når der graves, sættes hegn og bankes spyd eller lignende i jorden. Dette kan undgås ved at søge ledningsoplysninger.

Før du går i gang med at grave, er det en god idé at undersøge, hvad der ligger af ledninger i jorden, så du undgår graveskader. Der er oprettet et landsdækkende system, der netop har til formål at undgå graveskader. Systemet hedder LER.

Læs mere om emnet her.