Besøg fra Metrotherm

3. marts 2020
Fremmøde ved 1. session

Et veloverstået og meget positivt besøg fra Metrotherm, samt byens VVS'ere.

Vi har stort fokus på afkøling, og kan desværre konstatere at flere og flere forbrugere afkøler for ringe. Vi kan desværre samtidig konstatere at omtrent halvdelen af de dårlige afkølere, er forbrugere med et anlæg som er under 10 år gammelt.

Det skyldes ikke at de nye units er dårligere, men nærmere at de er blevet så komplicerede at det kan være svært for montøren at indregulere. Vi mener at ansvaret for en korrekt indregulering for en given installation ligger hos installatøren/mester, og at montøren ikke i alle tilfælde kan sætte sig ind i familiesammensætning, komfortønsker, radiatordimensionering osv. når installationen udføres. Dette bør installatør/mester have sikret sig oplysninger om allerede ved salget, så montøren er klædt godt nok på til at indregulere anlægget efter den ejendom og familie som skal have glæde af det i mange år fremover.

De præfabrikerede units er som udgangspunkt indstillet til at fungere under alle forhold, men desværre ikke altid til at give en optimal afkøling. Endvidere er der sammenbyggede komponenter i mange units, som montøren ikke har tilstrækkeligt kendskab til. De færreste ved dagens arrangement kendte til indstillingsmulighederne i varmtvandsbeholderens Optima Compact ventil med integreret flowbegrænser.

Derfor har vi inviteret Metrotherm til at komme og vise, i dette tilfælde, en System5-unit, som er den mest anvendte i vores forsyningsområde. Vi har set på en del af de indstillingsmuligheder der er for at forbedre afkølingen, naturligvis under hensyntagen til at forbrugeren skal kunne holde varmen og få et varmt bad.

Alle byens installatører var inviteret, ganske gratis til denne session, og trods en del var fraværende, er det indtrykket fra de deltagende montører, at det var godt og givende at deltage. Vi er i hvert fald rigtigt glade for at kunne hjælpe til og klæde byens montører bedre på i forhold til at sikre en god udnyttelse af fjernvarmen.

Så tak til de deltagende for at komme, og tak for en god dialog.
Vi vil gentage denne succes på et senere tidspunkt.