Årsrapport 2020

10. marts 2021

Årsrapport 2020

Bestyrelsen og revisionen har færdigbehandlet årsrapporten for 2020. Årsrapporten kan findes her på siden under ”Information”.
Da generalforsamlingen som tidligere meddelt har måttet udsættes, vides det ikke hvornår selskabet kan endeligt behandle og godkende rapporten. Nærmere information om generalforsamlingen vil blive givet på hjemmesiden i april måned.

Andelshavere og andre varmeforbrugere, der har bemærkninger eller spørgsmål til Årsrapport 2020 er velkommen til at fremkomme med disse på info@hofjv.dk. Andelshavere, der ønsker at se revisionsprotokollatet, kan rekvirere dette på samme adresse.